Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy informuje, że z dniem 1.06.2010 roku wznowiono działalność Pełnomocnika Burmistrza do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na stanowisko pełnomocnika zatrudniono Panią Edytę Wilk.

Do zadań pełnomocnika min. należy:

Prowadzenie analizy potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych dotyczących:

a) możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej;

b) dostępu do edukacji, leczenia, rehabilitacji i informacji o możliwościach uzyskania

pomocy i wsparcia;

c) wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i przystosowanie posiadanych mieszkań do

określonych form niepełnosprawności;

d) inicjowanie, realizowanie lub nadzorowanie realizacji programów oraz wszelkich

form pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

e) Pozyskiwanie funduszy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na środki celowe przeznaczone na rehabilitację

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie

osób niepełnosprawnych.

 

Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w siedzibie

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rutkowskiego 9 w Witnicy; pokój numer 8.

 

Godziny przyjęć pełnomocnika:

Poniedziałek 8.30-16.30

Wtorek – Piątek 7.00-15.00.

 

Wnioski do pobrania

nowy_wniosek_dziecka do 16-go roku życia

wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_stopniu_niepełnosprawności dla osoby dorosłej

Komentowanie zamknięte.