Osoby niepełnosprawne chcące uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności muszą wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w:

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2

ul. Walczaka 110

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Pierwszą część wniosku uzupełnia osoba starająca się o uzyskanie orzeczenia. Drugą część stanowi zaświadczenie o stanie zdrowia, które wystawia lekarz.

Gdy już otrzymamy orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności możemy ubiegać się wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Komentowanie zamknięte.