Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. od 1 kwietnia 2016r.

Osoby, które będą chciały przesłać wniosek pocztą prosimy
o dokładne wypełnienie każdej rubryki. Tam, gdzie żadne
dane nie będą wpisywane prosimy o wpisanie „nie dotyczy„.

Prosimy pamiętać o załącznikach niezbędnych do ustalenia
prawa do świadczenia, które należy dołączyć.

 

Poniżej znajdują się linki do pobrania wniosków w wersji pdf i word:

– pdf: wniosek_500+

– word: wniosek_500+

 

Komentowanie zamknięte.