NOWA FORMA WSPARCIA RODZINY

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy od lipca 2015 r. w ramach poszerzenia wachlarzu form wsparcia rodziny zaprasza do skorzystania z pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację.

 

Mediacja jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia – mediator pomaga stronom w rozwiązaniu konfliktu poprzez doprowadzenie do zawarcia ugody.

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowalnego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności. Mediator czuwa nad procesem i procedurą mediacji a także jest organizatorem spotkania. Dba o dogodne miejsce do prowadzenia mediacji, gdzie jest zapewnione bezpieczeństwo i wzajemny szacunek.

Mediacja umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia w rodzinie, w której członkowie przestają ze sobą rozmawiać, a każda z osób przeżywa swoje zranienie, złość i urazę. W mediacjach rodzinnych strony decydują samodzielnie. W nieformalnej atmosferze, spokojnie i bez pośpiechu mogą gruntownie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i wybrać takie, które najlepiej służą rodzinie.

Komentowanie zamknięte.