Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Julita Karasińska 15 maja 2015 r. wzięła udział w spotkaniu Rady Programowej partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, której jest członkiem.

W spotkaniu uczestniczyli również starosta gorzowski, dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele gmin Lubiszyn, Santok, Kłodawa, z-ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie n/O, kierownicy CIS w Gorzowie Wlkp. i Witnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas spotkania wygłoszona została prelekcja Daniela Fąferko, prezesa Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA pn. „Co nas łączy? JST i NGO = WSPÓŁPRACA.” 

Celem forum było zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia aktywnej polityki społecznej w subregionie gorzowskim, opartej na idei ekonomii społecznej. Realizowanie takiej polityki miałoby opierać się na zlecaniu niewielkich zadań publicznych przez jednostki samorządowe (tj. urzędy gmin i powiaty) podmiotom ekonomii społecznej – np. Centrom Integracji Społecznej (CIS). Taka współpraca wpływa aktywizująco na osoby oczekujące pomocy społecznej, będące uczestnikami projektów Centrów Integracji Społecznej. To także realne oszczędności dla samorządów, które nie muszą korzystać z usług firm zewnętrznych dla wykonania drobnych zadań publicznych.

Dotychczasowa polityka społeczna jest kosztowna i często nie rozwiązuje problemów wykluczenia społecznego. Polityka społeczna powinna opierać się na wzmacnianiu istniejących organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej.

Wspólnym celem JST i NGO powinna być więc aktywna polityka społeczna na rzecz osób wykluczonych.

Komentowanie zamknięte.