Dnia 15 września 2014 r. z inicjatywy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek oświatowych, pracowników M-GOPS oraz Policji z kierownikiem
I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich w Gorzowie Wlkp. Panią Elwirą Ksokowską.

Spotkanie odbyło się w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w których to określono zasady stosowania procedury opieki nad osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Ideą spotkania było stworzenie sieci współpracy w systemie opieki nad dzieckiem w gminie Witnica, który wymaga współpracy sądu z różnymi instytucjami pomocy społecznej oraz oświatowej. Wymienione instytucje są odpowiedzialne za to, żeby dziecku nie działa się krzywda. Omówione zostały kwestie dotyczące występowania przemocy w rodzinie oraz wypracowano procedury przekazywania informacji dla sądu rodzinnego.

DSC04949 DSC04948 DSC04947

Komentowanie zamknięte.