Dnia 27 marca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek oświatowych, pracowników M-GOPS, służby zdrowia oraz Policji z sędzią Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego w Gorzowie Wlkp. Panią Agnieszką Kujawiak-Górną zorganizowane przez Przewodniczącą Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Julitę Karasińską.

Spotkanie odbyło się w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w których to określono zasady stosowania procedury opieki nad osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Ideą już cyklicznych spotkań jest stworzenie sieci współpracy w systemie opieki nad dzieckiem w gminie Witnica, który wymaga współpracy sądu z różnymi instytucjami pomocy społecznej oraz oświatowej. Wymienione instytucje są odpowiedzialne za to, żeby dziecku nie działa się krzywda. Omówione zostały kwestie dotyczące występowania przemocy w rodzinie oraz wypracowano procedury przekazywania informacji dla sądu rodzinnego.

DSC00004 DSC00006 DSC00007

Komentowanie zamknięte.