Podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej będą odbierać zasiłki w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Witnicy.

Od 1 marca osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej będą je odbierać w siedzibie GBS przy ul. Gorzowskiej. Wypłacać pieniądze będzie można w terminach określonych w decyzjach przyznających świadczenia. Wypłata świadczeń będzie się teraz odbywać w lepszych warunkach i będzie przebiegać sprawniej. Osoby, które korzystają ze wsparcia finansowego MGOPS, mogą założyć konta bankowe i ich świadczenia będą przelewane w dniu ich planowanej wypłaty. Jeśli zaś ktoś sobie nie życzy przelewania na konto i chce odebrać pieniądze osobiście, musi przyjść do banku z decyzją i dowodem osobistym. Więcej informacji na temat usprawnienia systemu wypłat świadczeń  można zasięgnąć pod nr telefonu (95) 721 64 72.

 

Komentowanie zamknięte.