Zajęcia z zakresu obsługi komputera przeprowadzone są w formie warsztatów

Zakres szkolenia obejmuje:

Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze
1.1 Komputer po raz pierwszy
1.2 Co każdy użytkownik wiedzieć powinien?
1.3 Jak zaradzić wirusom komputerowym? Poznajemy regulamin pracowni komputerowej.
1.4 Podsumowanie

Środowisko pracy
2.1 Poznajemy środowisko pracy. Opis systemów Windows i Linux
2.2 Środowisko pracy – ćwiczenia. Poznajemy sposoby uruchamiania programów

Nauka pisania na klawiaturze komputera
3.1 Klawiatura narzędziem do pisania tekstów
3.2 Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem programu Mistrz Klawiatury – cz.1

Podstawy edycji grafiki
4.1 Pierwsze kroki w grafice komputerowej
4.2 Rysujemy proste rysunki z wykorzystaniem narzędzi programu Paint
4.3 Rysowanie na ekranie – Paint
4.4 Uruchomienie i opis programu Paint. Wykonujemy rysunek
4.5 Przygotowanie dokumentu do druku. Drukujemy swoje prace
4.6 Rysujemy i malujemy na ekranie – otwieranie pliku, modyfikacja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie
4.7 Rysujemy i malujemy na ekranie. Drukujemy swoje prace
4.8 Podsumowanie

Podstawy edycji tekstu
5.1 Edytor tekstu – powtórzenie
5.2 Wykonujemy operacje na blokach tekstu. Formatowanie dokumentu tekstowego – zmiana rodzaju,
rozmiaru, stylu i koloru czcionki
5.3 Tworzymy listy numerowane i punktowane
5.4 Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem klipartów
5.5 Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem edytora grafiki
5.6 Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem WortArt
5.7 Numerowanie stron, wstawianie tabeli. Przygotowanie dokumentu do druku i wydruk prac
5.8 Podsumowanie

Komputer w edukacji i rozrywce
6.1 Jak wykorzystać internet w edukacji?
6.2 Rozrywka z komputerem – gry
6.3 Rozrywka z komputerem – przygotowanie krzyżówki
6.4 Rozrywka z komputerem – opracowanie ilustrowanego słowniczka do nauki języka obcego
6.5 Podsumowanie

Arkusz kalkulacyjny
7.1 Pierwsze kroki w arkuszu
7.2 Pierwsze kroki w arkuszu – ćwiczenia
7.3 Poznajemy zastosowania arkusza – działania arytmetyczne
7.4 Poznajemy zastosowania arkusza – funkcja SUMA
7.5 Poznajemy zastosowania arkusza – średnia arytmetyczna, kopiowanie formuł
7.6 Ćwiczenia utrwalające, rozszerzające i sprawdzające

Prezentacja multimedialna
8.1 Prezentacja multimedialna – wprowadzenie. Plan pracy
8.2 Tworzenie prezentacji przy użyciu szablonu
8.3 Tworzenie prezentacji przy użyciu szablonu – ćwiczenia.
8.4 Animacje, przejścia slajdów, efekty specjalne
8.5 Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat
8.6 Prezentacja i omówienie przygotowanych prac

Internet jako źródło informacji
9.1 Internet, przeglądarka internetowa – ćwiczenia
9.2 Poznajemy zasoby internetu
9.3 Komunikowanie się za pomocą komputera
9.4 Internet źródłem informacji
9.5 Internet źródłem informacji – ćwiczenia
9.6 Opracowanie materiałów do prezentacji w dokumencie tekstowym lub prezentacji multimedialnej
9.7 Opracowanie i wydruk przygotowanych dokumentów
9.8 Prezentacja i omówienie przygotowanych prac

Komputer w naszym otoczeniu
10.1Poznajemy zastosowania komputerów
10.2Poznajemy urządzenia oparte na technologii komputerowej
10.3Komputery wokół nas – opracowanie dokumentu tekstowego
10.4Prezentacja i omówienie przygotowanych zadań
10.5Podsumowanie

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości
11.1Pytania utrwalające
11.2Ćwiczenia utrwalające
11.3Przygotowanie wspólnego projektu
11.4Przygotowanie wspólnego projektu
11.5Przygotowanie wspólnego projektu
11.6Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji projektu
11.7Prezentacja i omówienie prac

Zajęcia prowadzi: mgr Grzegorz Galiński

Komentowanie zamknięte.