Zajęcia wykształciły u uczestników podstawowe kompetencje społeczne niezbędne do:

 • zaplanowania konstruktywnych  zmian w życiu
 • zwiększenia samodzielności
 • efektywnego wykorzystania umiejętności zdobytych w projekcie w ich życiu
 • Zweryfikowanie celów życiowy i zawodowych uczestników
 • Trening twórczego myślenia i przełamywanie schematów
 • Przygotowanie uczestników do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu
 • Analiza wewnętrznych przekonań oraz przekazów rodzinnych
 • Zapoznanie uczestników z umiejętnością pozytywnego reagowania na trudności

 

Komunikacja interpersonalna

 • Wyćwiczenie nawyków poprawnej komunikacji werbalnej
 • Poszerzenie świadomości uczestników z zakresu komunikacji niewerbalnej
 • Poznanie barier w komunikacji interpersonalnej i ich konsekwencji dla budowania popranych relacji osobistych i zawodowych
 • Bariery w komunikacji – ich przyczyny i konsekwencje
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
 • Techniki poprawnej komunikacji werbalnej w kontaktach osobistych i zawodowych
 • Autoprezentacja i jej znacznie dla budowania poczucia własnej wartości i efektywności zachowań społecznych

 

Trening asertywności

 • Uświadomienie uczestnikom konsekwencji przyjmowania postawy uległej lub agresywnej
 • Zdobycie umiejętności asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Czym jest asertywności i czy jest mi potrzebna?
 • Rozróżnianie uległości i agresji od postawy asertywnej
 • Prawa asertywności
 • Pojecie terytorium psychologicznego
 • Moja mapa asertywności
 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Jak być konsekwentnym w asertywności?
 • Asertywne bronienie swoich praw
 • Wyrażanie swojego zdania
 • Asertywne reagowanie na krytykę
 • Scenki symulacyjne z zakresy asertywności – praktyczne wykorzystanie wiedzy

 

 

Zajęcia prowadziła:

Iwona Michalewska

resized_DSC01642

resized_DSC01643

Komentowanie zamknięte.