logotypy-1200x241

Informujemy, że w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy można składać dokumenty o zakwalifikowanie się do otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej z banku żywności.

Osoby, które nie złożyły oświadczeń w roku 2022 powinny jak najszybciej wypełnić i dostarczyć wypełnione dokumenty.

Wypełniony i podpisany komplet dokumentów można składać w M-GOPS przy ul. Kostrzyńskiej 9 w Witnicy, tel. 95 751 51 83, w godzinach pracy ośrodka lub pozostawić w skrzynce do korespondencji znajdującej się przy wejściu.

Druki oświadczeń można wypełnić na miejscu, w M-GOPS, lub pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do M-GOPS- wzory do wypełnienia znajdują się poniżej. Dla obywateli Polski druk oznaczono jako „PL”, dla obywateli Ukrainy- „UA”.

Druki do pobrania:

dla obywateli Polski

dla obywateli Ukrainy

 

Pomoc przysługuje osobom, które nie przekraczają maksymalnej wysokości dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie. Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc w postaci produktów żywnościowych jest skierowana zarówno do obywateli polskich, jak i obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Witnica.

Żywność będzie wydawana w każdą trzecią środę miesiąca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zaułek Wodny 1 w Witnicy począwszy od bieżącego miesiąca (kwietnia 2022 r.).

Komentowanie zamknięte.