Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje wolontariuszom którzy  aktywnie wykonują świadczenia woluntarystyczne na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Witnica.

W szczególności serdecznie dziękujemy dla:

Piotra Stojanowskiego, Damiana Kobylańskiego, Marty Cieleckiej, Joanny Czapaluk, Anny Żak, Dari Kędzior, Karoliny Stojanowskiej, Bernadetty Barchryj, Joanny Watral, Mariki Pacak, Anny Borawskiej, Magdy Maćkała, Żanety Kanarskiej, Anny Polczewskiej, Katarzyny Stojanowskiej, Anny Stojanowskiej, Patrycji Laskowskiej, Karoliny Stieler, Dagmary Jasińskiej, Marty Włoch, Marty Nowowiejskiej, Kamili Piędel, Elżbiety Sacharczuk, Rafała Józefczyn, Elżbiety Woźniak, Katarzyny Grochowskiej, Adriana Kryszczuk, Kamila Stieler, Pauliny Kempińskiej, Bartosza Janiak, Kamila Janiak, Agaty Piasecznej, Kamili Olejniczak, Olgi Pielech, Pauliny Łukasik, Katarzyny Bednarczyk, Ludwiki Buda, Joanny Rutkowskiej, Justyny Fabianowicz, Justyny Józefczyn, Eweliny Ziomek, Agaty Rybeczko, Karoliny Żylińskiej, Patrycji Markowskiej, Magdy Mieczkowskiej, Alicji Maślanka, Anny Czapaluk, Pauliny Oczkowskiej.

Wolontariat w MGOPS Witnica funkcjonuje od 2000 r.  Obecnie świadczenia woluntarystyczne wykonuje około pięćdziesięciu czynnie działających wolontariuszy, pracę wolontariatu koordynuje wyznaczony to tego pracownik ośrodka.  Wolontariusze  wykonują pracę na rzecz rodzin ubogich,  dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawnych. Uczestniczą w zbiórkach żywności które organizowane są w porozumieniu z Bankiem Żywności, pomagają przy obsłudze corocznej imprezy „Mikołajkowej” organizowanej przez tut. MGOPS oraz Stowarzyszenie „Wsparcie”.  Pomoc wolontariuszy jest nieoceniona a ich wkład oraz  zaangażowanie sprawiają że wszelkie działanie wspólnie wykonywane przynoszą zaskakujące  efekty.

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez wzglądu ma wiek oraz wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą jedynie przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów prawnych na wykonywanie świadczeń woluntarystycznej. 

Wszystkich chętnych którzy chcą uczynić swoje życie barwniejszym a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo ważnego i potrzebnego zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 (wszelkich  informacji udziela A. Pasich pokój nr. 2)

Komentowanie zamknięte.