Przeciwdziałanie przemocy

Dnia 27 marca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek oświatowych, pracowników M-GOPS, służby zdrowia oraz Policji z sędzią Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego w Gorzowie Wlkp. Panią Agnieszką Kujawiak-Górną zorganizowane przez Przewodniczącą Zespołu interdyscyplinarnego ds. … Czytaj dalej →

Nie poddawaj się przemocy! 607 822 699

to numer telefonu informacyjnego dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie z terenu Miasta i Gminy Witnica. Telefon służy do przekazywania informacji dotyczących zdarzeń związanych z aktami przemocy w rodzinie oraz uzyskaniu wskazówek dotyczących podejmowania działań w sprawach związanych z … Czytaj dalej →

Przeciwdziałanie przemocy 2014

Dnia 15 września 2014 r. z inicjatywy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek oświatowych, pracowników M-GOPS oraz Policji z kierownikiem I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich w Gorzowie Wlkp. … Czytaj dalej →

Przemoc

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   Od 4 lutego 2011 r. przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy działa Zespół Interdyscyplinarny. Zespół interdyscyplinarny to zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny. Skład osób uczestniczących w … Czytaj dalej →