kdr

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Wszystkie informacje związane  z programem dostępne na https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR:

Materiały

Wyszukiwanie partnerów KDR