Chcąc zminimalizować zagrożenie zaginięcia funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. przygotowali ulotkę, która jest skierowana w szczególności do osób pod opieką których przebywają seniorzy, aby spróbować zapobiec zaginięciom.

Zapobiec takim sytuacją mogą pomóc techniczne środki w postaci mobilnych lokalizatorów bądź aplikacji wprowadzonych to telefonów komórkowych. Obecnie stosowane urządzenia lokalizujące mają postać zegarków, bransoletek, małych urządzeń wielkości pudełka zapałek. Taką osobę możemy wyposażyć w podobne urządzenie przy naprawdę niewielkim nakładzie finansowym,
a okazuje się ona niezwykle pomocna przy odnalezieniu zaginionych. Pozwala na samodzielne zlokalizowanie osoby i jest niezwykle pomocna dla służb poszukiwawczych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zaginięć, czym są, jak im zapobiegać oraz jak postąpić jeśli  do niego dojdzie:

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAGINIĘCIOM:

 • Bądźmy w stałym kontakcie – co najmniej raz dziennie zadzwońmy, wypytajmy o plany.
 • Poznajmy zwyczaje seniora, dowiedz się kogo i gdzie odwiedza, w jakie miejsca lubi się udać np. park, sklep.
 • Poproś sąsiadkę by odwiedzała mieszającą samotnie bliską Tobie osobę, jeśli tego nie możesz zrobić osobiście. Bądźcie w kontakcie telefonicznym.
 • Jeżeli Twój bliski ma problemy z pamięcią poinformuj o tym otoczenie – sąsiadów, sprzedawców z pobliskich sklepów, aby zawczasu mogli zareagować i pomóc.
 • Trudno przewidzieć kiedy zdarzy się wypadek lub trafi się do szpitala z innego powodu. Tam, aby nie być NN osobą istotne jest aby mieć ze sobą dowód osobisty, który pomoże w ustaleniu tożsamości, poinformowaniu rodziny oraz ustaleniu historii choroby, jeśli wcześniej osoba była leczony w tej placówce.
 • Pomocnym rozwiązaniem w ustalaniu tożsamości jest wszycie w wewnętrzną część ubrań informacji  z nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym, można także podać na co choruje nasz bliski.
 • Podobną funkcję identyfikacyjno – informującą może pełnić opaska noszona na ręce.
 • Wyposażmy naszego bliskiego w łatwy dla niego w obsłudze telefon komórkowy, który będzie zabierał ze sobą. Zapiszmy w nim nasz numer telefonu jako ICE (In Case of Emergency -w nagłym przypadku). W razie wypadku ratownicy skontaktują się z Tobą  i proszą o dodatkowe informacje o poszkodowanym.
 • W sklepach są do nabycia lokalizatory GPS, które można osobie starszej umieścić na ubraniu, przy kluczach lub jako zegarek. Będą one pomocne w szybkim odnalezieniu osoby.

ZAGINIĘCIE:

O zaginięciu mówimy kiedy:

 • nie możesz nawiązać kontaktu z osobą,
 • osoba nie wróciła do miejsca zamieszkania,
 • nie posiadasz informacji, gdzie może przebywać.
 • masz uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia tej osoby.

Wówczas jeśli jesteś członkiem rodziny, opiekunem prawnym, przedstawicielem ustawowym lub kierownikiem instytucji, w której osoba zaginiona dotychczas przebywała, powinieneś jak najszybciej zgłosić zaginięcie w najbliższej jednostce Policji.

Dokonując zgłoszenia należy:

 • przekazać zdjęcie zaginionej osoby,
 • opisać ubiór osoby w dniu zaginięcia,
 • udzielić informacji o stanie zdrowia i gdzie, w jakich okolicznościach zaginiony był ostatnio widziany.

We własnym zakresie możesz:

 • dokładnie sprawdzić miejsca w których osoba zaginiona mogła przebywać,
 • obdzwonić szpitale,
 • skontaktować się z rodziną, sąsiadami i znajomymi poszukiwanej osoby,
 • włączyć się aktywnie w poszukiwania, wydrukować plakaty ze zdjęciem osoby zaginionej
  i z prośbą o kontakt z Policją, taką samą informację można zamieścić na portalach społecznościowych.

Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc, wystarczy że będziemy reagować, gdy zobaczymy osobę sprawiającą wrażenie zagubionej, która nie wie dokąd zmierza lub widzimy, że jest ubrana nieadekwatnie do pory dnia lub roku.  Zapytajmy, czy potrzebuje pomocy, jeśli nie będzie wstanie podać swoich danych oraz kontaktu do bliskich – zgłośmy to na numer alarmowy. Podjęte przez nas działanie może uratować tej osobie życie lub zdrowie. 

 sierż. szt. Magdalena Kleist

Wydział Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Gmina Witnica jest przygotowana do rozpoczęcia kolejnej edycji dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Gotowość rozpoczęcia dostaw zgłasza także Bank Żywności w Gorzowie Wlkp., który jest bezpośrednim dostawcą żywności dla naszej gminy.

Niestety, obecnie gorzowski bank nie otrzymuje dostaw, w związku z czym żadna ze współpracujących z nim gmin nie może rozpocząć dystrybucji na swoim terenie. Sytuacja dotyczy całego kraju.

Po rozpoczęciu dostaw dystrybucja w naszej gminie zostanie wznowiona tak szybko, jak będzie to możliwe. Poinformujemy Państwa o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie złożyły jeszcze nowych oświadczeń we wrześniu 2019 r. mogą to zrobić w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9. Jest to warunek niezbędny do otrzymania pomocy żywnościowej po wznowieniu dostaw.

 

Poniżej prezentujemy w całości komunikat Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.:

 

„Opóźnienie rozpoczęcia POPŻ Podprogram 2019″

 

Autor: Henryk Kłopski | 2 września 2019 | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

 

Szanowni Państwo,

 

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

 

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety, bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki – ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Federacji Polskich Banków Żywności jak i samych Banków Żywności oraz współpracujących z nimi Organizacji Partnerskich dystrybuujących pomoc żywnościową bezpośrednio do swoich podopiecznych, beneficjentów POPŻ w Podprogramie 2019. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

Prosimy Organizacje Partnerskie, które dotychczas z nami współpracowały i zamierzają współpracę utrzymać oraz te, które chcą przystąpić do współpracy, o poinformowanie swoich podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i o prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

 

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.”

Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Formularz jest już dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy.

Witnica Rada Seniorów działa już pełną parą. Za pośrednictwem magistratu,  Rada właśnie rozpoczęła akcję zachęcania starszych osób do zakładania Ogólnopolskiej Karty Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w ponad 320 firmach i instytucjach w całej Polsce, między innymi sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia, kultury. Pełna lista firm honorujących OKS znajduje się na stronie: www.glossseniora.pl. Organizatorem programu „Ogólnopolska Karta Seniora’’ jest  Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, które zajmuje się działaniami prosenioralnymi.  Karta jest bezpłatna, bezterminowa i ważna na terenie całego kraju.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

 1. Wypełnij formularz

Dostępny na www.glosseniora.pl  lub w biurze obsługi klienta UMiG w Witnicy

 1. Załącz znaczek pocztowy i zaadresowana na siebie kopertę
 2. Wyślij na adres Głos Seniora, al. Słowackiego 46/30,   30-018 Kraków

Formularz zgłoszeniowy można pobrać z poniższego załącznika i wydrukować, albo otrzymać w Biurze Obsługi Klienta w UMiG Witnica. Wspólnie z Witnicką Radą seniorów zachęcamy starszych mieszkańców naszej Gminy do wyrobienia tej karty!

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Formularz-OKS-ind