Po wakacyjnej przerwie w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpoczęły się przygotowania do kolejnego okresu wydawania nieodpłatnej żywności dla najbardziej potrzebujących Mieszkańców Gminy Witnica.

Przypominamy, że w celu otrzymania pomocy należy złożyć nowe oświadczenia w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy. Na miejscu dostępne są druki dokumentów, a pracownicy socjalni odpowiedzą na pytania i pomogą wypełnić wymagane dokumenty.

Bank Żywności został powołany do życia decyzją Burmistrza Dariusza Jaworskiego w grudniu ubiegłego roku. Na potrzeby tego przedsięwzięcia gmina przygotowała zaplecze logistyczne, min. zapewniła magazyn, jego obsługę i wyposażenie. W realizacji pomocy współpracują stale: Urząd Miasta i Gminy Witnica, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, Centrum Integracji Społecznej w Witnicy oraz Miejskie Zakłady Komunalne. Dzięki sprawnej organizacji oraz pomocy wielu osób i instytucji w okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. przekazano osobom potrzebującym łącznie ponad 16 ton tego rodzaju wsparcia. Wartość przekazanej pomocy w pierwszym okresie funkcjonowania Banku wyniosła łącznie ponad 67 000 zł. Żywność, o której mowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Są to produkty pełnowartościowe, z różnych grup towarowych (pochodzenia roślinnego, np. olej, mięsne- wieprzowe i drobiowe, warzywne, np. groszek z marchewką, mleczne, np. ser żółty). Z banku korzystają rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne, samotne i seniorzy. W pierwszym miesiącu funkcjonowania przekazano żywność dla ok. 300 osób, przy czym liczba ta stale rosła osiągając w maju br. wskaźnik prawie 800 osób. Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem samych zainteresowanych tą formą pomocy, jak również społeczności gminy.

Aby otrzymać żywność od września już teraz można zgłaszać się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu w M-GOPS w Witnicy (ul. Kostrzyńska 9).

Godziny pracy ośrodka:

– poniedziałek –  700-1600;

– wtorek, środa, czwartek – 700-1500;

– piątek –  700-1400.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOBRY START PRZEZ PORTAL EMP@TIA?

Składanie wniosku na portalu Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Aby móc złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Po założeniu konta na portalu zaloguj się, a następnie:

1.  Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku  „Dobry start”.

2.  Zapoznaj się z informacją o dokumentach i danych, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie dobry start. Przygotuj niezbędne dokumenty i informacje: dane swoje oraz dzieci, na które będziesz składał wniosek, adres e-mail, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019, numer rachunku, na który ma być przekazane świadczenie.

Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.

3.  Wpisz nazwę miejscowości, w której zamieszkujesz.

4.  Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której złożony zostanie wniosek.

5.  Wpisz lub wybierz wszystkie niezbędne informacje, o uzupełnienie których zostaniesz poproszony:

  • dokładny adres Twojego miejsca zamieszkania,
  • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie dobry start,
  • dane Twoich dzieci, na które składasz wniosek,
  • dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć Twoje dzieci.

6.  Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz  „Utwórz dokument”.

7.  Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start”  i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.

8. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.

9.  Wyślij wniosek.

Wniosek został wysłany. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie w przypadku przyznania Ci świadczenia, dlatego ważne jest abyś wpisał go poprawnie.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia dostaniesz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej na portalu „Emp@tia”. Kliknij „Podpisz odbiór”.

WAŻNE: w razie wątpliwości lub błędów urząd realizujący Twój wniosek będzie kontaktował się z Tobą co do zasady drogą elektroniczną. 

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2018/2019 rozpoczynającym się od 01.11.2018r do 31.10.2019r informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i alimentacyjnych należy składać poczynając od dnia 01 lipca br. w formie elektronicznej oraz od dnia 01 sierpnia br. w formie papierowej.

Wszelkie wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów tj. dokumentacja dotycząca zatrudnienia – pity 11 za rok 2017, wszelkie umowy o pracę; w przypadku utraty zatrudnienia świadectwa pracy itp. (nawet w przypadku gdy była już dostarczana).

WAŻNE!

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PONADTO MUSZĄ ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU  zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2017.