Rozpoczyna się kolejny okres przyjmowania wniosków na świadczenie wychowawcze (500+).

Wnioski przyjmowane są:

  1. elektronicznie – od 1 lutego 2021;
  2. papierowo – od 1 kwietnia 2021. (pobierz)

Należy je złożyć do końca czerwca, aby świadczenie było kontynuowane.

 

Papierowe wersje wniosków są dostępne na tej stronie w zakładce dokumenty do pobrania – skąd można je pobrać.

Ze względu na stan epidemii prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w ośrodku i złożenie wniosku drogą elektroniczną lub pobranie wzoru wniosku ze wskazanej strony i dostarczenie go pocztą.

Państwa zdrowie (oraz pracowników przyznających świadczenie) jest najważniejsze w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Liczymy na Państwa rozwagę i wyrozumiałość, co pozwoli na sprawne i bezpieczne przyznanie 500+ wszystkim uprawnionym rodzicom.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na obecną sytuację (coraz liczniejsze ogniska wirusa SARS-Cov-2) podjęliśmy decyzję o ograniczeniu możliwości przemieszczania się klientów po budynku ośrodka. Każda osoba odwiedzająca M-GOPS zostanie obsłużona, jednak prosimy o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w trosce o zdrowie Państwa i pracowników jednostki. W sytuacji konieczności osobistego stawiennictwa proszę o sygnalizowanie Państwa wizyty dzwonkiem znajdującym się na drzwiach wejściowych. Zostaną Państwo obsłużeni przy stanowisku znajdującym się w holu budynku. Proszę bezwzględnie o wejście pojedynczo z założoną maseczką/przyłbicą.
Do Państwa dyspozycji na stanowisku umieszczono płyn do dezynfekcji rąk, a blat jest dezynfekowany po każdej wizycie.

Zachęcamy do kontaktu:

– telefonicznego pod numerem tel.: 95 751 51 83,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@witnica.pl

– listownie na adres: M-GOPS, Kostrzyńska 9, 66-460 Witnica.

Dziękujemy za wyrozumiałość z Państwa strony.

20 maja nasza gmina zacznie ponownie wydawać żywność osobom potrzebującym. Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej stanem epidemii osoby zakwalifikowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy ponownie otrzymają wsparcie w postaci nieodpłatnej żywności- przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności. Wewnątrz pomieszczeń będzie mogła przebywać w tym samym czasie tylko 1 osoba, każdy wchodzący będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk, konieczne będzie oczywiście zasłonięcie ust i nosa. Osoby czekające w kolejce powinny zachować minimum 2 metrowy odstęp.

 

Osoby znajdujące się na liście uprawnionych do tego rodzaju pomocy prosimy o zgłoszenie się do siedziby Witnickiego Banku Żywności przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1 w Witnicy dnia 20 maja br., w godz. 1000-1500 .