Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej i jest również dostępna w formie aplikacji do pobrania na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

  • Rodziny, które otrzymały kartę tradycyjną (plastikową) do 31 grudnia 2017 r. mogą ubiegać się o przyznanie bezpłatnej karty elektronicznej (na urządzeniach mobilnych) do 31 grudnia 2019 r.
  • Rodziny, które od 1 stycznia 2018 r. wnioskują jednocześnie o przyznanie karty tradycyjnej oraz elektronicznej otrzymują obie karty bezpłatnie.
  • Rodziny, które złożyły wniosek o karty tradycyjne po 31 grudnia 2017 r., a w 2018 r. złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty elektronicznej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.
  • Rodziny, które złożą wniosek o karty elektroniczne po 31 grudnia 2017 r., a w późniejszym terminie złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty tradycyjnej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 14 (I piętro).

Szczegółowe informacje jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny i z niej korzystać dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html

oraz

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem – Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny krok po kroku?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.

  1. Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
  2. Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
  3. Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia /kursy.
  4. Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe dostosowanym do potrzeb (elementy rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna dla uczestników.

  1. Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,
  2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: m.in: dietetyk, psycholog, doradca zawodowy, radca prawny.

Projekt  skierowany jest do osób:

– bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP)

– uczących się

– korzystających z pomocy społecznej,

– niepełnosprawnych

– rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),

– przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój , 205.

Pracownik socjalny : Hanna Grams   tel. 95 733 0461

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna

Działanie: 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Nowa perspektywa – nowe możliwości”