ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE („500+”):

świadczenie wychowawcze wniosek do 30 września 2017

świadczenie wychowawcze wniosek na nowy okres zasiłkowy

oświadczenie o wielkości gospodarstwa (wniosek do 30 września 2017)

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa (nowy wniosek)

oświadczenie o dochodach (ryczałt) do wniosku obowiązującego do 30 września 2017

oświadczenie o dochodzie (nowy wniosek)

oświadczenie o dochodzie (do 30 września 2017)

oświadczenie o składkach do wniosku obow. do 30 września 2017

– oświadczenie o składkach do wniosku na nowy okres zasiłkowy

„ZA ŻYCIEM”:

wniosek

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

wniosek na nowy okres zasiłkowy

wniosek obowiązujący do 30 września 2017

załącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

załącznik do wniosku obowiązującego do 30 września 2017

oświadczenie o dochodzie (ryczałt) do wniosku obowiązującego do 30 września 2017

oświadczenie o dochodach do wniosku na nowy okres zasiłkowy

oświadczenie o dochodach do wniosku obowiązującego do 30 września 2017

oświadczenie o wysokości składek do wniosku na nowy okres zasiłkowy

oświadczenie o wysokości składek do wniosku obowiązującego do 30 września 2017

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa (wniosek do 30 września 2017)

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa (nowy wniosek)

oświadczenie o bezskuteczności egzekucji (wniosek do 30 września 2017)

oświadczenie o bezskuteczności egzekucji (nowy wniosek)

oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji (wniosek do 30 września 2017)

oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji (nowy wniosek)

ZASIŁEK RODZINNY:

wniosek (nowy)

wniosek (do 30 września 2017)

załącznik do wniosku (nowy)

załącznik do wniosku (do 30 września 2017)

oświadczenie o dochodzie (ryczałt – do 30 września 2017)

oświadczenie o dochodzie (nowy wniosek)

oświadczenie o dochodzie (do 30 września 2017)

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa (wniosek do 30 września 2017)

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa (nowy wniosek)

oświadczenie o urlopie wychowawczym (nowy wniosek)

oświadczenie o urlopie wychowawczym (wniosek do 30 września 2017)

oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce (nowy wniosek)

oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce (wniosek do 30 września 2017)

oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (nowy wniosek)

oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (wniosek do 30 września 2017)

„BECIKOWE”:

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (stary)

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (nowy)

załącznik do wniosku (stary)

załącznik do wniosku (nowy)

oświadczenie o dochodzie (ryczałt)

oświadczenie o dochodzie (stary)

oświadczenie o dochodzie (nowy)

oświadczenie o wysokości składek (stary)

oświadczenie o wysokości składek (nowy)

oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (stary)

oświadczenie o wielkości gospodarstwa (nowy)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

wniosek (stary)

wniosek (od 1 listopada)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:

wniosek (stary)

wniosek (od 1 listopada)

oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę (stary)

oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę (nowy)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

wniosek

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (nowy)

wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (stary)

załącznik do wniosku (stary)

załącznik do wniosku (nowy)

oświadczenie o dochodzie (ryczałt)

oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (stary)

oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (nowy)

oświadczenie o wysokości składek (stare)

oświadczenie o wysokości składek (nowe)

oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (stare)

oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (nowe)

oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce (stare)

oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce (nowe)

DODATKI MIESZKANIOWE:

– wniosek -A4

– wniosek-A3

– Oświadczenie DM 1

– Zaświadczenie o dochodach

– Oświadczenie o dochodach-działalność gospodarcza

– Oświadczenie

– Oświadczenie o dochodach

DODATEK ENERGETYCZNY:

wniosek

USTALENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 

– wniosek dla osoby dorosłej

– wniosek dla dziecka

– wniosek_legitymacja

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY:

– wniosek KDR

informacja o osobach

oświadczenie rodzina zastępcza

oświadczenie rodzic

oświadczenie szkoła