Projekt realizowany w  ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy”

 

Projekt obejmuje program szkoleń przygotowujący do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych obejmować będzie 4 moduły pozwalające zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy Opiekuna osoby starszej.

logo_projekty_kapital_ludzki

Komentowanie zamknięte.