Zajęcia z zakresu przemocy domowej obejmowały zakres:

Podstawowe prawa i wolności człowieka;

Rodzina i jej status prawny ;

Funkcje rodziny;

Przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnej rodziny;

Rodzina polska na tle ubóstwa i bezrobocia;

Patologie warunkujące przemoc domową (alkoholizm, narkomania);

Patologie nieletnich wynikające z przemocy domowej ;

Przemoc domowa – opis zjawiska;

Przemoc wobec dzieci;

Prawo a przemoc domowa/Konsekwencje prawne dla sprawców przemocy domowej;

Prawny opis przestępstwa znęcania się ;

Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy domowej;

Zarys wiktymologii;

Przeciwdziałanie przemocy;

Samorządy lokalne/ Ośrodki pomocy społecznej/Służba zdrowia Organizacje pozarządowe;

Policja wobec przemocy w rodzinie.

Zajęcia poprowadził: Jacek Michalewski

resized_DSC01645

resized_DSC01648

Komentowanie zamknięte.