Gmina Witnica jest przygotowana do rozpoczęcia kolejnej edycji dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Gotowość rozpoczęcia dostaw zgłasza także Bank Żywności w Gorzowie Wlkp., który jest bezpośrednim dostawcą żywności dla naszej gminy.

Niestety, obecnie gorzowski bank nie otrzymuje dostaw, w związku z czym żadna ze współpracujących z nim gmin nie może rozpocząć dystrybucji na swoim terenie. Sytuacja dotyczy całego kraju.

Po rozpoczęciu dostaw dystrybucja w naszej gminie zostanie wznowiona tak szybko, jak będzie to możliwe. Poinformujemy Państwa o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie złożyły jeszcze nowych oświadczeń we wrześniu 2019 r. mogą to zrobić w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9. Jest to warunek niezbędny do otrzymania pomocy żywnościowej po wznowieniu dostaw.

 

Poniżej prezentujemy w całości komunikat Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.:

 

„Opóźnienie rozpoczęcia POPŻ Podprogram 2019″

 

Autor: Henryk Kłopski | 2 września 2019 | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

 

Szanowni Państwo,

 

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

 

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety, bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki – ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Federacji Polskich Banków Żywności jak i samych Banków Żywności oraz współpracujących z nimi Organizacji Partnerskich dystrybuujących pomoc żywnościową bezpośrednio do swoich podopiecznych, beneficjentów POPŻ w Podprogramie 2019. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

Prosimy Organizacje Partnerskie, które dotychczas z nami współpracowały i zamierzają współpracę utrzymać oraz te, które chcą przystąpić do współpracy, o poinformowanie swoich podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i o prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

 

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.”

Komentowanie zamknięte.