Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą: „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z  Niepełnosprawnościami” (skrót obecnej edycji projektu: „CIWON 2019″), współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON). Projekt jest adresowany do OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, niezależnie od rodzaju i
stopnia niepełnosprawności. W ramach tego projektu osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z bezpłatnych informacji, porad i wsparcia w zakresie prawnym oraz
psychologicznym a także w zakresie dot. przysługujących im ulg i uprawnień.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej:
http://twkgorzow.org.pl/nasze-projekty/ciwon-2019

oraz na Facebooku.

Nasza organizacja pragnie objąć wsparciem jak największą liczbę osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy w ww. zakresach.

Komentowanie zamknięte.