W miesiącu grudniu 2008 roku odbyła się sesja zajęć V modułu projektu:

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy”

Zadaniem tego modułu jest zdobycie przez beneficjentów umiejętności praktycznych poprzez odbycie praktyk w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim z zakresu opieki i pracy z osobami starszymi.

Zakres praktyki zawodowej opiekunek osób starszych w

Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

1. Prowadzenie zeszytu praktyk;

 

2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem DPS;

 

3. Zapoznanie się z podstawowymi zabiegami higieniczno-pielęgnacyjnymi:

3.1. Mierzenie ciepłoty ciała

3.2. Liczenie tętna i oddechów

3.3. Prowadzenie gimnastyki oddechowej

3.4. Układanie chorego w różnych pozycjach

3.5. Wykonanie toalety częściowej i pełnej

3.6. Zmiana pościeli i bielizny

3.7. Profilaktyka odleżyn i odparzeń

3.8. Higiena skóry oraz jamy ustnej

3.9. Dbałość o higienę otoczenia

 

4. Diagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem:

4.1. Analiza procesu diagnozowania przy użyciu metod, technik i narzędzi diagnozy (wywiad, rozmowa, obserwacja)

4.2. Przeprowadzenie i opis rozmowy z klientem;

4.3. Ocena stopnia samodzielności podopiecznego w czynnościach dnia codziennego;

 

5. Wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki placówki;

 

6. Reprezentowanie właściwej postawy i wartości wobec podopiecznych oraz pracowników

 

7. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach praktycznych.

Komentowanie zamknięte.