Przypominamy, że w celu otrzymania jednorazowego świadczenia z Programu „Dobry start” (300+) należy złożyć wniosek. Można to zrobić elektronicznie (np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej) lub papierowo.

Nieprzekraczalnym terminem jest 30 listopada 2018 roku, jednak zachęcamy do możliwie szybkiego ubiegania się o środki z programu.

Wnioski składamy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, pok. 14, (I piętro). Nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów ani zaświadczeń o dochodach.

Rządowa wyprawka przysługuje rodzicom uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez nich 20. roku (w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności- do ukończenia 24 roku życia). Program nie obejmuje studentów.

Więcej informacji o programie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/

Co ważne, wcześniejsze złożenie wniosku przyspieszy wypłatę środków.

Komentowanie zamknięte.