KURS INFORMATYCZNY

Nabycie umiejętności obsługi komputera i zastosowanie w życiu codziennym: pisanie pism, wniosków do właściwych instytucji.

Kurs obsługi komputera trwał cztery dni. Obejmował następujące zagadnienia programowe:

Dzień 1:   Wprowadzenie – uczestnicy kursu komputerowego poznają

 • 1. system operacyjny jego znaczenie w pracy z komputerem,
 • 2. sytuacje awaryjne jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić,
 • 3. wyszukiwanie i uruchamianie programów,
 • 4. zastosowanie edytora tekstu ,
 • 5. klawiatura jako narzędzie do pisania tekstów,
 • 6. praca z gotowym tekstem,
 • 7. ilustracja danych arkusza za pomocą wykresu,
 • 8. rozwiązywanie prostych zadań problemowych
 • 9. przygotowanie arkusza do druku,
 • 10. bezpieczna i higieniczna praca z komputerem.

Dzień 2:  Uczestnicy kursu informatycznego

 • 1. wykonują elementarne ćwiczenia związane z obsługą środowiska,
 • 2. posługują się inerfejsem użytkownika (klawiatura, mysz) wykorzystywanego środowiska pracy
 • 3. potrafią prawidłowo zakończyć pracę z komputerem,
 • 4. uruchamiają wybrany edytor tekstu,
 • 5. poznają układ i przeznaczenie klawiszy,
 • 6. poznają sposoby pisania małych i wielkich liter,
 • 7. poznają sposób pisania polskich znaków,
 • 8. wykonują ćwiczenia zmierzające do sprawnego posługiwania się klawiaturą,
 • 9. przepisują krótkie teksty,
 • 10. zapisują przepisane teksty na dysku.

Dzień 3:  Uczestnicy kursu informatycznego

 • 1. odczytują z dysku gotowe dokumenty,
 • 2. potrafią przeglądać tekst,
 • 3. wyszukują usterki i wprowadzają poprawki,
 • 4. usuwają błędy, stosując klawisze DEL i BACKSPACE,
 • 5. poznają typy danych arkusza kalkulacyjnego (tekst, liczba, data),
 • 6. wprowadzają różne typy danych,
 • 7. dokonują modyfikacji i edycji danych,
 • 8. wypełniają arkusz danymi,
 • 9. dokonują edycji danych,
 • 10. zapisują dane na dysku na dysku.

Dzień  4:   Uczestnicy kursu informatycznego

 • 1. odczytują z dysku gotowe dokumenty,
 • 2. zapisują wzory podstawowych działań matematycznych,
 • 3. przedstawiają dane w różnych formatach – wykresy,
 • 4. potrafią tworzyć proste formuły matematyczne, tworzą tabele oraz nadają im format,
 • 5. korzystają z przeglądarki jako źródła zdobywania informacji, oraz rozrywki,
 • 6. potrafią wykorzystywać przeglądarkę internetową jako wyszukiwarkę ofert pracy itp.,

 

Zajęcia prowadził informatyk:   Grzegorz Galiński

koordynator projektu: Julita Karasińska

Komentowanie zamknięte.