W związku z nowym okresem zasiłkowym 2018/2019 rozpoczynającym się od 01.11.2018r do 31.10.2019r informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i alimentacyjnych należy składać poczynając od dnia 01 lipca br. w formie elektronicznej oraz od dnia 01 sierpnia br. w formie papierowej.

Wszelkie wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów tj. dokumentacja dotycząca zatrudnienia – pity 11 za rok 2017, wszelkie umowy o pracę; w przypadku utraty zatrudnienia świadectwa pracy itp. (nawet w przypadku gdy była już dostarczana).

WAŻNE!

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PONADTO MUSZĄ ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU  zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2017.

Komentowanie zamknięte.