Gmina Witnica otrzymała jako jedna z 4 gmin województwa lubuskiego dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2018. Złożony przez Burmistrza Dariusza Jaworskiego wniosek pozwolił na pozyskanie kwoty 16 000 zł, a tym samym realizację gminnego programu pod nazwą „Razem mamy moc by pokonać przemoc”. Dotacja pochodzi ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przygotowany merytorycznie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Alicję Pasich, oraz Kierownika M-GOPS, Tomasza Taupę, program, zakłada min. zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do poradnictwa psychologicznego, przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, współorganizację konkursu plastycznego dla dzieci, poradę prawną dla seniorów oraz opracowanie i kolportaż gminnej ulotki informacyjnej. Działania są więc skierowane zarówno do rodziców i ich dzieci, jak i osób starszych.
Program „Razem mamy moc by pokonać przemoc” stanowi element działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projektowane działania są w pełni zbieżne z celami „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Witnica na lata 2016-2021”.
Spotkanie z Panią Alicją Pasich oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w najbliższą środę, 30 maja 2018 r., podczas imprezy rodzinnej „Biesiadorajdy” w Nowinach Wielkich organizowanej przez tamtejszy Zespół Edukacyjny.
Partnerami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy w realizacji programu są:
Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich oraz Dom Dziennego Pobytu „Senior- Wigor” w Witnicy.

Do pobrania ulotka informacyjna.

 

Komentowanie zamknięte.