Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.

  1. Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
  2. Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
  3. Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia /kursy.
  4. Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe dostosowanym do potrzeb (elementy rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna dla uczestników.

  1. Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,
  2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: m.in: dietetyk, psycholog, doradca zawodowy, radca prawny.

Projekt  skierowany jest do osób:

– bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP)

– uczących się

– korzystających z pomocy społecznej,

– niepełnosprawnych

– rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),

– przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój , 205.

Pracownik socjalny : Hanna Grams   tel. 95 733 0461

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna

Działanie: 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Nowa perspektywa – nowe możliwości”

Komentowanie zamknięte.