ABC odnawiania mieszkań

Zajęcia miały na celu przyuczenie  beneficjentów  do samodzielnego prowadzenia prac remontowych w zakresie odnawiania własnego mieszkania.