Informujemy, że jeszcze w październiku zostanie wznowione nieodpłatne wydawanie żywności dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy.

Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia na nowy okres (Podprogram 2018) proszone są o odebranie paczek 24 października br. w godz. 10:00- 13:30 w witnickim Banku Żywności przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1 w Witnicy.

O terminach odbioru w kolejnych miesiącach będziemy informować na bieżąco.”

Przypominamy, że w celu otrzymania jednorazowego świadczenia z Programu „Dobry start” (300+) należy złożyć wniosek. Można to zrobić elektronicznie (np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej) lub papierowo.

Nieprzekraczalnym terminem jest 30 listopada 2018 roku, jednak zachęcamy do możliwie szybkiego ubiegania się o środki z programu.

Wnioski składamy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, pok. 14, (I piętro). Nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów ani zaświadczeń o dochodach.

Rządowa wyprawka przysługuje rodzicom uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez nich 20. roku (w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności- do ukończenia 24 roku życia). Program nie obejmuje studentów.

Więcej informacji o programie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/

Co ważne, wcześniejsze złożenie wniosku przyspieszy wypłatę środków.

Po wakacyjnej przerwie w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpoczęły się przygotowania do kolejnego okresu wydawania nieodpłatnej żywności dla najbardziej potrzebujących Mieszkańców Gminy Witnica.

Przypominamy, że w celu otrzymania pomocy należy złożyć nowe oświadczenia w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy. Na miejscu dostępne są druki dokumentów, a pracownicy socjalni odpowiedzą na pytania i pomogą wypełnić wymagane dokumenty.

Bank Żywności został powołany do życia decyzją Burmistrza Dariusza Jaworskiego w grudniu ubiegłego roku. Na potrzeby tego przedsięwzięcia gmina przygotowała zaplecze logistyczne, min. zapewniła magazyn, jego obsługę i wyposażenie. W realizacji pomocy współpracują stale: Urząd Miasta i Gminy Witnica, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, Centrum Integracji Społecznej w Witnicy oraz Miejskie Zakłady Komunalne. Dzięki sprawnej organizacji oraz pomocy wielu osób i instytucji w okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. przekazano osobom potrzebującym łącznie ponad 16 ton tego rodzaju wsparcia. Wartość przekazanej pomocy w pierwszym okresie funkcjonowania Banku wyniosła łącznie ponad 67 000 zł. Żywność, o której mowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Są to produkty pełnowartościowe, z różnych grup towarowych (pochodzenia roślinnego, np. olej, mięsne- wieprzowe i drobiowe, warzywne, np. groszek z marchewką, mleczne, np. ser żółty). Z banku korzystają rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne, samotne i seniorzy. W pierwszym miesiącu funkcjonowania przekazano żywność dla ok. 300 osób, przy czym liczba ta stale rosła osiągając w maju br. wskaźnik prawie 800 osób. Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem samych zainteresowanych tą formą pomocy, jak również społeczności gminy.

Aby otrzymać żywność od września już teraz można zgłaszać się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu w M-GOPS w Witnicy (ul. Kostrzyńska 9).

Godziny pracy ośrodka:

– poniedziałek –  700-1600;

– wtorek, środa, czwartek – 700-1500;

– piątek –  700-1400.