Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Pankiewicza 5-7 pokój 200 informuje o działalności:

 

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa

(rejestr Wojewody Lubuskiego pozycja 17).

poniedziałek  w godz. 14.30 – 15.30 Terapia rodzin

czwartek  w godz. 7.30 – 15.30 Psycholog

piątek  w godz. 11.00 – 12.00 Radca prawny

 

Porady udzielane są po wcześniejszym umówieniu terminu. Termin należy umówić telefonicznie: 95 7 330-461 lub osobiście w pokoju 205, 204 (poniedziałek 7.30 – 17.00, od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00).

Porady są bezpłatne i udzielane są mieszkańcom Powiatu Gorzowskiego (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok i Witnica).

Co to jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli te osoby spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

Jak zostać rodziną zastępczą?

 1. Skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
 2. Odbyć szkolenie
 3. Zgłosić gotowość do przyjęcia dziecka

Pomoc dla rodzin zastępczych:

 1. Wsparcie finansowe na każde dziecko
 2. Bezpłatne poradnictwo
 3. Szkolenia, warsztaty
 4. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Pankiewicza 5-7

66-400 Gorzów Wielkopolski

E-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl

Telefon: 95 7330 458, 95 7330 472, 95 7330 461

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek-czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00