Projekty 2008-20013

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w … Czytaj dalej →