SZKOLENIE Z ZAKRESU KADR

Zajęcia z zakresu szkolenia kadr prowadzone były w formie warsztatowej i wykłady Zakres obejmował: -Omówienie kodeksu pracy ; – Nawiązanie stosunku pracy. -Rodzaje umów o pracę: za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron, bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy. – Urlopy pracownicze: … Czytaj dalej →

PRZEMOC DOMOWA

Zajęcia z zakresu przemocy domowej obejmowały zakres: Podstawowe prawa i wolności człowieka; Rodzina i jej status prawny ; Funkcje rodziny; Przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnej rodziny; Rodzina polska na tle ubóstwa i bezrobocia; Patologie warunkujące przemoc domową (alkoholizm, narkomania); Patologie nieletnich … Czytaj dalej →

SOCJOLOG

Zajęcia z socjologiem są prowadzone w formie treningów i obejmują zakres: 1 Rola i zasady sprawnego komunikowania w organizacji i miejsce pracownika w mechanizmach komunikacji w firmie. 2 Postulaty sprawnościowe komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Bariery w komunikacji w organizacji i … Czytaj dalej →

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Program oparty jest na metodzie A. Faber i E. Mazlish („Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”), jej podstawą jest prawidłowy proces komunikacji z dzieckiem (i w rodzinie).