ZAJĘCIA ZAWODOWE

W dniu 28.12.2009 r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach kursu: „KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz KURS OBSŁUGI KOMPUTERA”. W zajęciach brało udział 14 osób, które z sukcesem zakończyły udział w przedsięwzięciu, uzyskując certyfikat, potwierdzający nabycie nowych kwalifikacji. … Czytaj dalej →

ZAJĘCIA Z REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Zgodnie z programem zajęć przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty między innymi z zakresu: 1. PRAWA PRACY Moduł ten obejmował następujące zagadnienia: Źródła prawa pracy. Stosunki między pracodawcą i pracownikiem (wzajemne prawa i obowiązki). Pojęcie zasad prawa pracy i stosunku pracy. … Czytaj dalej →