Dodatki mieszkaniowe

Uprawnieni:   Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta – czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku), członkom spółdzielni mieszkaniowych … Czytaj dalej →