W środę 21 listopada w godz. 11:00 – 15:00 będą wydawane paczki osobom, korzystającym z usług Banku Żywności. Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia na nowy okres (Podprogram 2018) proszone są o odebranie paczek w tym dniu w siedzibie witnickiego Banku Żywności przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1 w Witnicy. Nie zapomnijcie Państwo o dużych torbach na dary!

Pomoc żywnościowa Gminy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców będzie realizowana w kolejnych miesiącach i mogę się po nią zgłaszać kolejne osoby, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia. O terminach odbioru będziemy informować na bieżąco.

Bliższe informacje na temat funkcjonowania Banku Żywności w siedzibie  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9 oraz pod numerem tel. (95) 751 51 83 lub (95) 721 64 72.

Informujemy, że jeszcze w październiku zostanie wznowione nieodpłatne wydawanie żywności dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy.

Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia na nowy okres (Podprogram 2018) proszone są o odebranie paczek 24 października br. w godz. 10:00- 13:30 w witnickim Banku Żywności przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1 w Witnicy.

O terminach odbioru w kolejnych miesiącach będziemy informować na bieżąco.”

Przypominamy, że w celu otrzymania jednorazowego świadczenia z Programu „Dobry start” (300+) należy złożyć wniosek. Można to zrobić elektronicznie (np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej) lub papierowo.

Nieprzekraczalnym terminem jest 30 listopada 2018 roku, jednak zachęcamy do możliwie szybkiego ubiegania się o środki z programu.

Wnioski składamy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, pok. 14, (I piętro). Nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów ani zaświadczeń o dochodach.

Rządowa wyprawka przysługuje rodzicom uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez nich 20. roku (w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności- do ukończenia 24 roku życia). Program nie obejmuje studentów.

Więcej informacji o programie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/

Co ważne, wcześniejsze złożenie wniosku przyspieszy wypłatę środków.