Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Pomoc żywnościowa jest dostarczana w formie paczek żywnościowych lub posiłku. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. odpowiednio:
– 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1028 zł dla osoby w rodzinie.

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA W RAMACH PROGRAMU
W ramach programu dystrybuowane są następujące artykuły spożywcze: 19 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, fasola biała, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa) oraz cukier i olej rzepakowy.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:
BANKU ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Biuro – ul. Słoneczna 63
Magazyn – ul. Chopina 52, pawilon 14
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95/7-180-285

lub
Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00
lub
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących, np. warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich korzystać. O działaniach towarzyszących organizowanych na terenie Gminy Witnica będziemy informować na bieżąco.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W GMINIE WITNICA
Organizacją partnerską w Gminie Witnica jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mościcach, Mościce 10A, 66-460 Witnica.
Żywność wydawana jest w specjalnie przystosowanym do tego celu punkcie mieszczącym się przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1 w Witnicy (budynek MZK).
Każda osoba, która chce otrzymywać nieodpłatną żywność w ramach programu powinna zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy w celu wypełnienia stosownych oświadczeń. Druki dostępne są na miejscu, a pracownik socjalny w razie wątpliwości pomoże w ich właściwym uzupełnieniu. Druki można także pobrać na ze strony M-GOPS-u i wypełnione przesłać pocztą. Adres ośrodka znajduje się na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT”.
ŻYWNOŚĆ WYDAWANA JEST W KAŻDY TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA, A INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ M-GOPS W WITNICY ORAZ W PUNKCIE WYDAWANIA.